Om oss

50% Rabatt
På arbetskostnaden genom ROT-avdraget.
Staten betalar 50% av arbetskostnaderna genom det nya ROT-avdraget.

Så fungerar det
Rot-avdraget är en del i avdragssystemet för hushållsnära tjänster.
Du kan alltså  få avdrag för både hushållsnära tjänster som städning
och bygg- och reparationstjänster. Avdraget är halva arbetskostnaden,
som får vara högst 100 000 kr per person och år. Är ni två som äger huset blir summan det dubbla. Då kan ni köpa byggtjänster för 200 000 kr och få 100 000 kr i skattesubvention.
Det går också att blanda städ- och byggtjänster.
Om du till exempel anlitar en städfirma för 10 000 kr under ett år, så kan du även anlita en hantverkare för 90 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr. Den som utför arbetet ska ha F-skatt. Se till att du får en faktura som har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara alla fakturor.


För mer information kan du besöka: www.skatteverket.se